Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Zboží může objednat a převzít jen osoba starší 18 let.

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu www.wineandgallery.cz jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím (Wineandgallery.cz) telefonicky či e-mailem.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek a jsou včetně 21% DPH. Cena za dopravu (poštovné + balné) se k těmto cenám připočítává, její výše závisí na zvoleném způsobu dodání – viz výše.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

Storno objednávky

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží (určující je datum odeslání). Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem a kompletním příslušenstvím), aby bylo schopné dalšího prodeje. Při vrácení zboží zajistěte následující:

  • přiložte kopii faktury + průvodní dopis s textem: Odstupuji od smlouvy a požaduji vrácení peněz (a jakou formou – bankovním převodem, osobní převzetí, poštou).
  • na průvodní dopis uveďte také vaši adresu, telefon, email a způsob, jakým chcete vrátit peníze (převodem na váš účet nebo hotově). Vrácení peněz se nevztahuje na poštovné, vrací se vždy jen cena zboží.
  • zásilku pošlete na adresu uvedenou na faktuře

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!
Po obdržení takto vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů, ale zpravidla obratem zákazníkovi vrátí zpět částku, zaplacenou za zboží, způsobem, na kterém se oba dohodnou. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží k zákazníkovi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Převzetí zboží

  • DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané přepravcem doporučujeme provést vnější kontrolu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete takto poškozené zboží přijmout, vystavujete se možnosti, že při případné reklamaci prodávající prokáže na základě vámi podepsaného přepravního dokladu, že zásilka při jejím převzetí byla zvnějšku nepoškozena.
  • Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.
  • Spolu se zbožím obdrží kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

E-shop Wineandgallery.cz provozuje Convex s.r.o., Horňátecká 874/13, 182 00 Praha 8,

IĆ : 45793611,

DIČ : CZ45793611

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 11211