Reklamační řád

Každý zákazník e-shopu Wineandgallery.cz má nárok na reklamaci zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. E-shop Wineandgallery.czje povinen vyřídit reklamaci nejpozději od 30 dnů od jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zboží
  • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
  • poškození ohněm a jinými živly

Dále nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentace

Při zjištění závady je nutno zboží přestat používat a ihned uplatnit reklamaci. Pokud tak neučiníte a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavujete se riziku, že vaše reklamace nebude dovozcem uznána nebo opravena.

Zboží pošlete na adresu uvedenou na faktuře. Ke zboží přiložte průvodní dopis s vaši adresou, telefonem a stručným vysvětlením jak a čím k závadě došlo nebo zboží doručte osobně.

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!