Wiengut Geierslay - Wintrich

zpět
  • Historie vinařství Drmola
  • J.Drmola s prezidentem republiky
  • Sklep
  • Práce na vinici
  • Bavory
  • Vinice

Základ pro vznik vinařství Geierslay vytvořil bývalý klášter opatství Himmerod, který je v historii uváděn již v roce 1254. V pátek 30. srpna 1465 přebírá John Kilburg, se souhlasem arcibiskupa
a kurfiřta Johanna II. Trier, vinice z řízení kláštera. A tím vzniká Weingut Geierslay.
Vinařství dnes vede osmnáctá generace rodiny Kilburg, a to je dělá jednou z nejstarších vinařských rodin na Mosele. Tato zkušenost se odráží i v jejich vínech. Důraz kladou především na pěstování „krále vín“ Riesling.
Úžasné Alte Reben (trocken i feinherb) z trati Grosser Herrgott, v ceně těsně nad 200 Kč. Ale i další cenově příznivá vína z malé produkce do 2 400 lahví v šarži.

Nabídka